MJOP voor VvE: een specialisme van Dutch Property Inspections uit Amsterdam
Meerjarige onderhoudsplanning

MJOP voor VvE: een specialisme van Dutch Property Inspections uit Amsterdam

Voor elke Vereniging van Eigenaren (VvE) is het wettelijk verplicht om een gezonde onderhoudsreserve op te bouwen, die toereikend is voor het onderhoud van het vastgoed van de VvE. De beste manier om een realistische reserve te monitoren is een meerjarig onderhoudsplan (MJOP).

Dutch Property Inspections verzorgt meerjarige onderhoudsplannen (MJOP) voor VvE’s en vastgoedbezitters in Amsterdam en omstreken. Een MJOP biedt inzicht in de onderhoudsactiviteiten die benodigd zijn om het gebouw in een goede staat te houden, in de planning van deze werkzaamheden en het bijbehorende kostenplaatje.

Een meerjaren onderhoudsplanning is een langetermijnplan voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan vastgoed. Een MJOP bestaat uit grofweg 3 belangrijke onderdelen, namelijk;

  • beschrijving van alle te onderhouden bouwdelen, inclusief geschatte levensduur en huidige conditie
  • een tijdschema voor inspectie, onderhoud, herstel of vervanging per element
  • een uiteenzetting van de te verwachte onderhoudskosten per onderdeel


Dutch Property Inspections beschikt over de nodige specifieke kennis en ervaring om een betrouwbare MJOP te kunnen opzetten.

Het onderzoek

Op basis van eerder gedocumenteerde bevindingen in het Kadaster en gemeentelijke archieven worden problemen uit het verleden en toekomstige risico’s op waarde geschat. Middels een grondig onderzoek ter plaatse inventariseert Dutch de huidige staat van alle te onderhouden onderdelen van het gebouw. De inspecties worden uitgevoerd volgens NEN 2767, de objectieve standaard voor het vaststellen van de conditie van bouwkundige en installatietechnische elementen.

Het plan

Dutch presenteert u een allesomvattend plan voor het bouwkundig en installatietechnisch onderhoud van uw gebouw. Inclusief tijdspaden en kostenindicaties per onderdeel. Eventueel opgesplitst in categorie zoals bijvoorbeeld planmatig onderhoud, verplichte keuringen en servicekosten. Desgewenst wordt de MJOP door Dutch periodiek geactualiseerd, rekening houdend met zaken als prijsstijgingen, aangepaste BTW-tarieven, veranderde prioriteiten en kostenspreiding.

Een niet goed opgesteld MJOP kan leiden tot onvoldoende reserves, onderhoudsachterstanden en inefficiënte inzet van financiële middelen. Bij voorkeur werkt Dutch aan MJOP’s voor een termijn van minimaal 20 jaar, om zodoende een reëel beeld te creëren. Vele onderdelen hebben namelijk een geschatte levensduur van 15 jaar of langer.

In MJOP’s van Dutch worden kosten bespaard door werkzaamheden te combineren. Bijvoorbeeld door onderhoud aan goot of dak te plannen wanneer de steiger al tegen de gevel staat voor het schilderwerk. 

Het resultaat: meer controle, beter rendement

Dutch helpt opdrachtgevers inzicht te verkrijgen in de kwalitatieve staat van de vastgoedportefeuille. De opgeleverde MJOP schept orde in de planning van onderhoudswerkzaamheden. Acute problemen zoals lekkages en storingen in installaties worden voorkomen, kosten worden gereduceerd en financiële risico’s worden geminimaliseerd.

Op verzoek biedt Dutch ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het aanvragen, controleren of beoordelen van offertes. Op aanvraag wonen we ook vergaderingen van uw VVE bij. 

Meer informatie
Wilt u gebruik maken van onze expertise aangaande meerjarige onderhoudsplanning? Stuur dan een email naar Ron de Kort of bel hem op 020-2619115.