Bouwgebreken onderzoek

Bouwgebreken onderzoek

Komt uw projectontwikkelaar zijn afspraken niet na? Voert de aannemer of klusjesman het werk niet uit zoals afgesproken, of zelfs helemaal niet? Met een bouwgebrekenonderzoek kunt u uw angst voor wanprestaties met bewijs onderbouwen. Schakel tijdig een onafhankelijk bouwkundige in!

Een bouwgebreken onderzoek wordt vaak toegepast indien de projectontwikkelaar, aannemer of klusjesman zijn werk niet naar behoren uitvoert, of helemaal niet uitvoert. Het is aan de opdrachtgever om de vrees voor wanprestatie met bewijs te onderbouwen. Bijvoorbeeld met een bouwgebreken onderzoek en onafhankelijk inspectierapport waaruit de ondeugdelijkheid van het reeds uitgevoerde of niet afgemaakte werk blijkt.

Offerte aanvragen voor bouwgebreken onderzoek

Expert bouwgebreken en herstelkosten

Indien een ontwikkelaar of aannemer zijn werk niet naar behoren uitvoert is het belangrijk om tijdig een onafhankelijk bouwkundige expert in te schakelen om inzicht te verkrijgen in de bouwgebreken, verborgen gebreken of bouwtijdoverschrijding. In de eerste plaats is het aan de uitvoerende partij om de wijze van herstel te bepalen. Indien de aannemer dit niet uitvoert zoals overeengekomen is kan door onze erkende bouwexperts in kaart worden gebracht wat de eventuele herstelkosten door derden zijn.

Krijg direct inzicht in gevonden bouwgebreken

  • Uitgebreid rapport van alle bevindingen;
  • Een register bouwkundige met kennis van zaken;
  • Inzicht in de kwaliteit van de (ver)bouwwerkzaamheden;
  • Kwaliteit, kennis en kunde gewaarborgd door toezicht op uitvoering
  • Bouwkundige met persoonscertificering
  • Track and trace, opdracht online overal;

Hoor en wederhoor

In het kader van hoor en wederhoor dienen partijen schriftelijk aantoonbaar uitgenodigd te worden. Binnen een bouwgebreken onderzoek wordt dit vaak toegepast. Zo verkrijgt de onafhankelijke bouwkundig inspecteur beter inzicht in de wijze van uitvoeren en de gemaakte afspraken.

Wanneer voer ik een bouwkundig onderzoek uit?

  • Als de aannemer zijn afspraken niet nakomt
  • Als het klusbedrijf zijn afspraken niet nakomt
  • Bij slecht uitgevoerde bouwkundige werkzaamheden
  • Bij bouwgebreken achteraf
Dutch ontving 26 beoordelingen met een gemiddelde van 9,5  
Hierom kiezen jaarlijks honderden consumenten voor Dutch

Altijd bouwkundige met persoonlijke certificering

Uitvoering conform beroeps- en gedragscode NRBI

Dutch werkt volgens duidelijke expertise kaders

Uniforme rapportage & verzekerde dienstverlening

Kwaliteit gewaarborgd door toezicht op uitvoering

Kosten bouwgebreken onderzoek

Bij een bouwgebreken onderzoek rekenen we vaak een start- en een vervolgtarief. Dit omdat het vaak moeilijk is in te schatten hoe lang een bouwgebreken onderzoek duurt. Is het een kleine verbouwing of gaat het om een nieuwbouwhuis? Na een eerste (verkennend) onderzoek hebben wij een duidelijk beeld en kunnen we de kosten van het bouwgebreken onderzoek goed inschatten.

Hulp bij bouwgebreken / Wat te doen bij een bouwgeschil?

Of het nu nieuwbouw, verbouw, renovatie of een kleinere klus is die u laat uitvoeren. Wanneer u het niet eens bent met de geleverde kwaliteit van de werkzaamheden, is het belangrijk om tijdig een zo compleet mogelijk dossier op te bouwen. Een veelgehoorde opmerking is: ‘Ja, dat doen we altijd.’ Helaas is dat vaak niet het geval.

Om een bouwgeschil voor te zijn, is het verstandig om u tijdig bij te laten staan door een gecertificeerde bouwkundige. De bouwkundige expert beoordeelt namens u het werk onafhankelijk en brengt eventueel een bouwgeschil in kaart. U weet dan zeker of u in uw recht staat en dat de oorzaken van de gebreken duidelijk zijn. Is een bouwgeschil al op handen en laat de aannemer of klusser het afweten, dan geldt de regel ‘wie eist, die bewijst’ vaak nog steeds. Met een bouwkundig expert staat u juridisch sterker.

Keuring online inplannen?

Een afspraak maken met een inspecteur is binnen 5 minuten geregeld!

Naar boekingsformulier

Meer weten over Dutch?

Bel ons op 023-5765993 of laat een bericht achter via het contactformulier.

Over onze inspecteurs