MJOP voor VvE: een specialisme van Dutch Property Inspections uit Amsterdam
Meerjarig onderhoudsplan

MJOP voor VvE: een specialisme van Dutch Property Inspections uit Amsterdam

Voor elke Vereniging van Eigenaren (VvE) is het wettelijk verplicht om een gezonde onderhoudsreserve op te bouwen. Deze dient toereikend te zijn voor het (achterstallig) onderhoud van het vastgoed van de VvE. De beste manier om de hoogte van het reservefonds te monitoren is een meerjarig onderhoudsplan (MJOP).

 

Dutch Property Inspections verzorgt meerjarige onderhoudsplannen (MJOP) voor VvE’s en vastgoedbezitters in Amsterdam en omstreken. Een MJOP biedt inzicht in de onderhoudsactiviteiten die benodigd zijn om het gebouw in een goede staat te houden. Wanner is groot onderhoud nodig, wat zijn de vooruitzichten voor lange termijn? Dit wordt helder in kaart gebracht. Ook biedt het duidelijkheid over de planning van deze werkzaamheden en het bijbehorende kostenplaatje.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op

MJOP opstellen

Een meerjaren onderhoudsplanning is een langetermijnplan voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan vastgoed. Bij wet is de VvE verplicht een goede onderhoudsreserve op te bouwen om MJOP is uitermate geschikt om deze te monitoren. Onder andere welk onderhoud plaats moet vinden. Het plan bestaat uit grofweg 3 belangrijke onderdelen, namelijk;
 

  • beschrijving van alle te onderhouden bouwdelen, inclusief geschatte levensduur en huidige conditie
  • een tijdschema voor inspectie, onderhoud, herstel of vervanging per element
  • een uiteenzetting van de te verwachte onderhoudswerkzaamheden en bijbehorende kosten


Dutch Property Inspections beschikt over de nodige specifieke kennis en ervaring om voor iedere VvE een betrouwbare meerjarenonderhoudsplan (MJOP) te kunnen opzetten.

Het onderzoek

Op basis van eerder gedocumenteerde bevindingen in het Kadaster en gemeentelijke archieven worden problemen uit het verleden en toekomstige risico’s op waarde geschat. Middels een grondig onderzoek ter plaatse inventariseert Dutch de huidige staat van alle te onderhouden onderdelen van het gebouw. De inspecties worden uitgevoerd volgens NEN 2767, de objectieve standaard voor het vaststellen van de conditie van bouwkundige en installatietechnische elementen.

Meerjaren onderhoudsplan

Dutch presenteert u een allesomvattend plan voor het bouwkundig en installatietechnisch onderhoud van uw gebouw. Inclusief tijdspaden en kostenindicaties per onderdeel. Eventueel opgesplitst in categorie zoals bijvoorbeeld planmatig onderhoud, verplichte keuringen en servicekosten.

Behalve het feit dat een MJOP verplicht is voor VvE's is het ook aan te bevelen om deze actueel te houden. Desgewenst wordt het meerjarig onderhoudsplan door Dutch periodiek geactualiseerd, rekening houdend met zaken als prijsstijgingen, aangepaste BTW-tarieven, veranderde prioriteiten en kostenspreiding. Voor elke VvE een overzicht van het geplande onderhoud.

Een niet goed opgesteld MJOP kan leiden tot onvoldoende reserves, onderhoudsachterstanden en inefficiënte inzet van financiële middelen. Bij voorkeur werkt Dutch aan een onderhoudsplan voor een termijn van minimaal 20 jaar, om zodoende een reëel beeld te creëren. Vele onderdelen hebben namelijk een geschatte levensduur van 15 jaar of langer.

In MJOP’s van Dutch worden kosten bespaard door werkzaamheden te combineren. Bijvoorbeeld door er rekening mee te houden dat onderhoud aan goot of dak ingepland wordt wanneer de steiger al tegen de gevel staat voor het schilderwerk. 

Het resultaat: meer controle, beter rendement

Dutch helpt opdrachtgevers inzicht te verkrijgen in de kwalitatieve staat van de vastgoedportefeuille. De opgeleverde MJOP schept orde in de planning van onderhoudswerkzaamheden.

Acute problemen zoals lekkages en storingen in installaties worden voorkomen, kosten worden gereduceerd en financiële risico’s worden geminimaliseerd.

Op verzoek biedt Dutch ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het aanvragen, controleren of beoordelen van offertes. Op aanvraag wonen we ook vergaderingen van uw VVE bij. 

Keuring online inplannen?

Een afspraak maken met een inspecteur is binnen 5 minuten geregeld!

Naar boekingsformulier

Meer weten over Dutch?

Bel ons op 023-5765993 of laat een bericht achter via het contactformulier.

Over onze inspecteurs