Opleveringskeuring
Nieuwbouw/verbouw

Opleveringskeuring

Wordt uw nieuwe woning binnenkort opgeleverd? Het laten uitvoeren van een opleveringskeuring is aan te bevelen waarbij eventuele gebreken aan het licht komen. Met het vastleggen van gebreken verkrijgt u een sterke positie tegenover de bouwer. 

Wanneer uw woning binnenkort wordt opgeleverd, is het laten uitvoeren van een opleveringskeuring zeer aan te bevelen. Tijdens de opleveringskeuring lopen onze bouwkundige experts uw woning op diverse aspecten na. U krijgt direct inzicht in eventuele bouwkundige gebreken.

Alle gebreken noteren wij op het proces verbaal van oplevering van de bouwer. Het is belangrijk om tijdens de oplevering eventuele gebreken duidelijk vastgelegd te hebben bij het verkrijgen van de woning in uw eigendom. U staat daarmee sterk ten opzichte van de bouwer, mocht dat nodig zijn. 

Online uw keuring inplannen

Als u een nieuwbouw woning (vrij op naam) koopt, tekent u een koop-aannemingsovereenkomst. Hier staan de afspraken die u maakt met uw aannemer of ontwikkelaar. Wanneer u een bestaande woning koopt is het aan te raden om een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren, een bouwkundige keuring voor de aankoop. Onderstaande keuringen kunnen worden uitgevoerd om in beeld te krijgen of de afspraken zijn nagekomen.
 

Een voor-opleveringskeuring is een visuele keuring van een nieuwbouwwoning. Een onafhankelijke Register bouwkundig inspecteur loopt samen met u de woning kritisch na.

U krijgt direct inzicht in de gevonden bouwkundige oplever gebreken. Hiermee hebt u een sterke positie tegenover de bouwer bij de oplevering. Ook krijgt u advies over de stappen naar de definitieve oplevering toe.

Opleveringskeuring voorschouw

Een voor-opleveringskeuring wordt vaak uitgevoerd voordat de officiële opleveringskeuring plaats vindt. De koper krijgt dan gelegenheid om voor de definitieve keuring, eventueel samen met de aannemer, de woning te betreden. Vervolgens kan deze op eventuele opleverpunten en/of -gebreken en meer- en minderwerk te gecontroleerd worden.

Opleveringskeuring naschouw

In sommige gevallen voert de aannemer geen of slecht herstel uit na de sleuteloverdracht. Een naschouw wordt normaal gesproken uitgevoerd als er een definitieve opleveringskeuring is uitgevoerd en de aannemer geen of slecht herstel heeft uitgevoerd. Met een naschouw staat u juridisch sterker bij eventuele geschillen.

Bij een naschouw keuring loopt een Register bouwkundig inspecteur (Rbi) samen met u de geschilpunten na. U krijgt direct inzicht in de bouwkundige gebreken en of het meer- en minderwerk goed is uitgevoerd. Deze gebreken en geschilpunten worden door de inspecteur genoteerd op een gebrekenlijst.

Het is belangrijk om bij een naschouw een onafhankelijk dossier op te bouwen. Hierin staan bouwgebreken, oplevergebreken, onjuist uitgevoerd of niet uitgevoerd meer- en minderwerk.

Een naschouw opleveringskeuring geeft u inzicht in de stand van zaken en de stand van het werk. Deze wordt uitgevoerd door een onafhankelijke bouwkundige expert. Uw positie tegenover de bouwer is dan sterker.

Opleveringskeuring verbouwing

Met een opleveringskeuring heeft u een sterkte positie. Bij grote verbouwingen, maar ook bij kleinere klussen, is het prettig als u na oplevering weet of het werk naar behoren is uitgevoerd. De keuring brengt ernstige gebreken aan het licht voordat de aannemer vertrokken is, en legt deze vast. 

Dutch ontving 26 beoordelingen met een gemiddelde van 9,5  
Hierom kiezen jaarlijks honderden consumenten voor Dutch

Altijd bouwkundige met persoonlijke certificering

Uitvoering conform beroeps- en gedragscode NRBI

Dutch werkt volgens duidelijke expertise kaders

Uniforme rapportage & verzekerde dienstverlening

Kwaliteit gewaarborgd door toezicht op uitvoering

Kosten van opleveringskeuring nieuwbouw?

Het basistarief voor de opleveringskeuring is gebaseerd op de oppervlakte van de woning (in m2). Dit is een vaste prijs.

Zodra het rapport gereed is ontvangt u per e-mail een link. Het rapport staat u ter beschikking op uw account. U betaalt via iDeal achteraf voor de kosten van de keuring na gebruik van de downloadlink.

Opleveringskeuring nieuwbouw aftrekbaar?

Welke kosten aftrekbaar? De kosten van een opleveringskeuring zijn fiscaal aftrekbaar indien deze samenhangen met het afsluiten van de hypotheek. Of de keuring aftrekbaar is, hangt af van het feit of de hypotheek of lening afgesloten is vanwege een aankoop, verbetering of onderhoud van de woning. In sommige gevallen is het verplicht om een bouwtechnische keuring t.b.v. nationale hypotheek garantie uit te laten voeren alvorens de aankoop van de woning.

Keuring online inplannen?

Een afspraak maken met een inspecteur is binnen 5 minuten geregeld!

Naar boekingsformulier

Meer weten over Dutch?

Bel ons op 023-5765993 of laat een bericht achter via het contactformulier.

Over onze inspecteurs